Ska vi påtvinga andra länder Sveriges sexualpolitik?

Nyligen lämnade jag in en reservation i utrikesutskottet. Bakgrunden är att Sverigedemokraterna har sett flera anledningar till att reagera på hur Sverige bedriver bistånd kring Sexuell och reproduktiv hälsa i andra länder. Regeringen har gett i uppdrag åt RFSU att ta fram ett underlag till hur Sverige ska föra dialog med andra länder i dessa frågor. Materialet ska används för att utbilda personal på ambassader runt om i världen. För det första kan man fråga sig om det är trovärdigt regeringen ger i uppdrag åt en intresseorganisation att författa hur Sverige ska föra dialog kring sexualpolitik i andra länder. Om man tittar närmare på materialet ser man att det handlar överhuvudtaget inte om att föra dialog utan det handlar om hur Sverige på det mest framgångsrika sättet ska föra fram Svenska budskap och positioner. Är det t. ex rätt att Sverige onyanserat ska påtvinga andra länder vår nuvarande abortpolitik? I Sverige är abortfrågan tabu och nästan förbjuden att debattera kring. Om det inte är tillåtet i Sverige att prata om det etiska dilemma som finns i abortfrågan hur ska vi då kunna föra en nyanserad dialog med andra länder?

Annonser
Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Kristdemokraterna avstod att rösta i en av deras hjärtefrågor!

Kristdemokraterna valde att avstå i dagens omröstning angående resolutionen om samvetsfrihet från Europarådet. Det är mycket ovanligt att ett parti i Alliansen röstar annorlunda än övriga partier i Alliansen. Bra att KD blivit pressade att inte bara följa med strömmen i Alliansen. Dock  betyder det att man inte har en åsikt i frågan om man avstår att rösta och Kristdemokraterna har tydligt gått ut med att de är för samvetsfrihet för vårdpersonal i Sverige. Så jag tycker det hade varit mycket mer trovärdigt om Kristdemokraterna hade tagit en tydlig ställning för samvetsfrihet genom att rösta på Sverigedemokraternas reservation. Tydligen är det av större betydelse vem som skrivit reservationen än själva sakfrågan. Vi har exempel på att Alliansen samarbeta med Socialdemokraterna och Miljöpartiet så varför skulle inte Kristdemokraterna kunna rösta på Sverigedemokraternas förslag i en fråga där vi tycker samma sak? Kristdemokraterna har svikit sina väljare i flera frågor och nu har det hänt igen.

Publicerat i Uncategorized | 2 kommentarer

Sverigedemokraterna ensamma i riksdagen om att stå upp för samvetsfriheten!

Har idag deltagit i min första debatt i Riksdagen. Ämnet som debatterades idag var bland annat Europarådet och frågan om samvetsfrihet för vårdpersonal i Sverige.  Sverigedemokraterna är det enda partiet som reserverat sig mot utskottets förslag att ställa sig kritiska till samvetsfriheten och verka för att den ska förändras.

Samvetsfrihet handlar om att Europarådet antagit en resolution som innebär att ingen person och inget sjukhus eller institution skall tvingas, hållas ansvarig för eller på något sätt diskrimineras för att man på grund av samvetsbetänkligheter inte vill utföra eller medverka till abort, dödshjälp eller någon handling som kan orsaka döden för ett mänskligt foster eller embryo. Resolutionen slår också fast att samtidigt som medlemsstaterna ska upprätthålla respekt för tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet ska man också försäkra tillgången till vård och hälsa.

Sverigedemokraterna tycker det är rimligt att visa en förståelse för den vårdpersonal som upplever det som ett etiskt dilemma att medverka vid abort och dödshjälp och vi tycker att Resolutionen om samvetsfrihet är viktig att försvara.

Kristdemokraterna som har skrivit i sitt principprogram om samvetsfrihet och ser det som en mycket viktig fråga har däremot inte reagerat över att utrikesutskottet i sitt betänkande har ställt sig kritiska till resolutionen om samvetsfrihet och vill verka för en förändring av den. I dagens debatt gick KD ut med att det var ett misstag och att de står upp för samvetsfriheten. Min fråga till Kristdemokraterna i dagens debatt var då givetvis om de kan tänka sig att ställa sig bakom Sverigedemokraternas reservation som försvarar samvetsfriheten. Det återstår att se hur Kristdemokraterna kommer att rösta i denna frågan. Kommer de stödja utskottet och gå emot en av deras hjärtefrågor? Eller kommer de lägga ner sina röster och säga att de inte har en åsikt i en fråga som är så viktig för dem, eller kommer de helt enkelt ta ett moget steg i rätt riktning och rösta på Sverigedemokraternas reservation? Vi i Sverigedemokraterna tycker att våra sakfrågor är viktigare än vem som skrivit reservationen och har flera gånger anslutit oss till andras reservationer.

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Tillbaka från föräldraledigheten!

Nu är jag tillbaka i riksdagen efter ett halvårs föräldraledighet. Direkt har jag fått börja arbeta med budget och sätta mig in i intressanta utrikespolitiska frågor.

Välkomna tillbaka igen när jag skrivit lite mer, eller varför inte börja prenumerera på bloggen via någon av länkarna?

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar